Monday, December 6, 2010

An amazin luv story.
He met her in a party.
She ws outstnding.
He ws jus normal.
At d end of d party he invited her 2 hav coffee.
Wen in coffee shop,
he ws too nervous 2 talk anethng.
He suddenly askd d waiter 2 put sum salt in his coffee.
She askd him y....?
He said he was born near d sea & enjoyed d salty taste frm childhood.
He missed his parents stil livin der near d sea
n tears came out of his eyes.
Thus der conversation strtd n soon dey fell in luv n got married n lived very happily.
After 40yrs d man died.
He left a letter 4 her sayin,
'He hated d salty cofee n out of nervousness told salt instead sugar'
n he drank it his whole life bcoz havin her was d biggest happiness den anythng.
Tears welled up in her eyes.
1 day sum1 asked her how does salty coffee taste.
She replied,
'Very sweet'

Luv is
not 2 4gt but 2 4gv,
not 2 c,but 2 understand,
not 2 hear but 2 listen,
not 2 let go but 2 hold.

2 comments:

 1. Vương Lâm vốn là người thông minh, lúc này trong lòng hắn không khỏi

  nghĩ đến, đối phương bên kia không có khả năng là đột nhiên xuất hiện, rõ ràng luôn ở bên trong Thạch Châu này, mình đã ở trong đây gần ba mươi

  năm, sợ rằng đều nằm trong sự theo dõi của đối phương.

  -Tên của lão phu, ngươi chỉ là một tên tiểu bối trong Tu Chân Quốc cấp

  ba, không có tư cách để biết. Ngươi mất ba mươi năm, lại được lão phu âm
  dịch vụ kế toán thuế
  eco green city
  chung cư goldmark city
  công ty làm dịch vụ kế toán
  chung cư 89 phùng hưng
  tiếng anh cho trẻ em
  chung cư newskyline
  hateco hoàng mai
  chung cư hà nội
  dịch vụ hoàn thuế
  dịch vụ kế toán thuế

  thầm trợ giúp, còn có sự giúp đỡ ngày hôm nay của hạt châu, lại chỉ mới

  tu luyện đến cảnh giới viên mãn của Linh Động Kỳ Giả, thật sự là khiến

  người ta thất vọng. Đặc biệt là ngộ tính của ngươi, lại đến bây giờ mới

  có thể nghĩ đến chuyện dùng thần lực để quan sát hạt châu, hừ!

  Vương Lâm trầm mặc không nói, hắn trước kia cũng dùng thần thức quan sát

  hạt châu, nhưng mà không giống như lần này, chỉ là quan sát lâu hơn mà

  thôi.

  ReplyDelete