Saturday, November 20, 2010

As we grow up,
we learn that even the person who wasn't supposed to ever let you down, probably will.

You will have your heart broken probably more than once and it's harder everytime.

Then,

You will break hearts too, so remember how it felt when yours was broken...

You will fight with your best friend,

You will blame a new love for the things an old one did.

You will cry because time is passing fast, and you will eventually loose someone you love.

Nothing is permanent,

No one is immortal. Only memories last forever. . .

SO CLICK A LOT F PICTURES, laugh a lot, and love like you've nevr been hurt becoz every 60 seconds you spend upset, is a min. of happines you'l never get back.

Dont be afraid that your life will end; rathr be afraid that it will nevr begin again.

Dedicated to all those whom i've shared a laugh with.

Have a nice time .:-)

1 comment:


 1. -Ngươi đừng ngắt lời, ta còn chưa nói xong. Hừ! Môn phái nhỏ này của các

  ngươi coi như có mấy cô nàng lớn lên cũng không tệ, tiểu tử ngươi thật

  là không biết hưởng thụ. Nếu như đổi lại là lão phu, đã sớm đem các nàng

  bỏ vào trong cái nồi lớn, để tươi sống mà hút khô nguyên âm,??,mùi vị
  dịch vụ kế toán thuế
  eco green city
  chung cư goldmark city
  công ty làm dịch vụ kế toán
  chung cư 89 phùng hưng
  tiếng anh cho trẻ em
  chung cư newskyline
  hateco hoàng mai
  chung cư hà nội
  dịch vụ hoàn thuế
  dịch vụ kế toán thuế

  đó, thật là khiến cho người ta phải nhớ nhung a, lão tử ba mươi tuổi đã

  nếm qua cảm giác đó rồi.

  Vương Lâm trợn mắt há mồm, rất lâu mà nói không ra lời.

  -Tiểu tử, ngươi cho ta một chút không khí được không, ngươi tu luyện

  nhanh lên một chút đi, ra sức đến Anh Biến Kỳ sớm, lão phu cũng có thể

  đi ra ngoài rồi, ai.

  Vương Lâm do dự một chút, hắn nghe thấy có chút mơ hồ, hỏi:

  -Tiền bối, cái gì gọi là Anh Biến Kỳ? Còn nữa người vừa nói là ta bây

  ReplyDelete